BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM VẬN CHUYỂN TỔNG HỢP

  • Trong suốt hành trình vận chuyển hàng hóa của doanh nghiêp, không có bất kỳ một ai của doanh nghiệp đó áp tải hàng hóa, thì đồng nghĩa với việc hàng hóa đó như thế nào thì chủ doanh nghiệp đó vẫn không hay biết.
  • Để an tâm hơn trong quá trình vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp được đảm bảo, thì bảo hiểm bưu điện sẽ cũng cấp đến khách hàng giải pháp tối ưu để đảm bảo về mặt tài chính cho khách hàng khi có tổn thất xảy ra.

THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

 • Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển và trách nhiệm đối với bên thứ ba ngoài hợp đồng

PHẠM VI BẢO HIỂM

 • Trách nhiệm của người vận chuyển với hàng hóa

 • Trách nhiệm của người vận chuyển với bên thứ ba.

 • Trách nhiệm của người vận chuyển với xe container, rơ mooc, thiết bị làm hàng

 • Trách nhiệm đối với cơ quan chức năng

 • Các phí tổn và hao phí

LOẠI TRỪ

 • Vũ khí chiến tranh, chất phóng xạ, bức xạ ion

 • Trách nhiệm phát sinh từ hoạt động thuê tàu hoặc máy bay

 • Thiệt hại với hàng hóa cấm mua bán, vận chuyển

 • Thiệt hại liên quan đến phần mềm máy tính

 • Các loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG