BẢO HIỂM TAI NẠN 24H

  • Bảo hiểm tai nạn 24h của PTI cung cấp cho khách hàng giải pháp giảm gánh nặng về mặt tài chính, khi có rủi ro bất ngờ xảy ra trong sinh hoạt, lao động làm việc của mọi người dân Việt Nam.

THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

  • Là công dân Việt Nam, người Nước Ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau:
   • Đối với cấp theo hợp đồng: từ 16 tuổi đến 65 tuổi.
   • Đối với cấp lẻ: là từ đủ 1 tuổi đến 65 tuổi.

PHẠM VI BẢO HIỂM

  • Tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong 24/24 giờ.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  • Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.
  • Tử vong: Chi trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm
  • Thương tật thân thể:

Số tiền từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật

Số tiền từ trển 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng:
* Thương tật vĩnh viễn: Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật
* Thương tật tạm thời: Chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ và trợ cấp ngày nằm viện điều trị nội trú 0.1% STBH (tối đa 180 ngày/ năm). Tổng số tiền chi trả không vượt quá tỷ lệ thương tậttrong bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc.

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

  • Số tiền bảo hiểm phổ thông từ 1 triệu đến 20 triệu đồng, mở rộng lên đến 50 triệu đồng.

QUY TẮC BẢO HIỂM

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG