BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

  • Bảo hiểm nhà tư nhân, hay còn gọi với nhiều cái tên khác như; bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, bảo hiểm nhà chung cư, bảo hiểm nhà ở, đều giống nhau về phạm vi bảo và chỉ khác tên vì nhiều khách hàng sẽ gọi với 1 cái tên khác nhau về ngôi nhà thân yêu của mình.
  • Nói chung với cách gọi bất kỳ như thế nào về bảo hiểm cho ngồi nhà của bạn là bảo hiểm nhà tư nhân, hay bảo hiểm nhà chung cư, hoặc bảo hiểm nhà ở… đều nhắm đến 1 mục dích nhân văn nhất là tham gia bảo hiểm để hạn chế rủi ro cho ngôi nhà của bạn khi có sự cố xảy ra.

THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

  • Nhà và các tài sản bên trong ngôi nhà nhưng không bao gồm: Tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được PTI chấp thuận bằng văn bản.

PHẠM VI BẢO HIỂM

  • Rủi ro A : Cháy, Sét, Nổ
  • Rủi ro C : Máy bay và các phương tiện hàng không khác, hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng.
  • Rủi ro F : Động đất hay núi lửa phun.
  • Rủi ro H : Giông, Bão, Lụt.
  • Rủi ro I : Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước.
  • Rủi ro J : Đâm va do xe cộ hoặc súc vật.

ĐIỀU KHOẢN MỞ RỘNG

  • Như nổ, máy bay và các Phương tiện hàng không rơi, giông bão lũ lụt, vỡ hay tràn nước từ các bể chứa, thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn, xe cộ hay súc vật đâm va, động đất.

QUY TẮC BẢO HIỂM

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG