BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

  • Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận tải biển ra đời rất sớm, do đó việc mua bán bảo hiểm xuất nhập khẩu vận tải đường biển đã trở thành tập quán quốc tế trong hoạt động ngoại thương.
  • Việc trải qua một hành trình dài, đi qua nhiều quốc gia, vùng biển gặp rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng mà không ai lường trước đươc. Do đó bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là một giải pháp giúp các doanh nghiệp an tâm hơn cho hàng hàng của mình đã được một doanh nghiệp bảo hiểm uy tín đứng ra nhận sự rủi ro đó cho doanh nghiệp của bạn khi tham gia bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

  • Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới.
  • Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam.

PHẠM VI BẢO HIỂM

STT Điều kiện A Điều kiện B Điều kiện C
1 Cháy, nổ Cháy, nổ Cháy, nổ
2 Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
3 Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
4 Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
5 Dỡ hàng tại cảng lánh nạn Dỡ hàng tại cảng lánh nạn Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
6 Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
7 Hy sinh tổn thất chung Hy sinh tổn thất chung Hy sinh tổn thất chung
8 Tổn thất chung & chi phí cứu hộ Tổn thất chung & chi phí cứu hộ Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
9 Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi
10 Động đất, núi lửa phun, sét đánh Động đất, núi lửa phun, sét đánh
11 Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng
12 Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ
13 Hàng bị cuốn trôi xuống biển Hàng bị cuốn trôi xuống biển
14 Cướp biển
15 Manh động của thủy thủ đoàn
16 Các rủi ro khác ( mất tích, giao thiếu hàng, mất cắp, vỡ, bể hàng…)

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG