BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

 • Trong suốt hành trình vận chuyển hàng hóa của doanh nghiêp, không có bất kỳ một ai của doanh nghiệp đó áp tải hàng hóa, thì đồng nghĩa với việc hàng hóa đó như thế nào thì chủ doanh nghiệp đó vẫn không hay biết.
 • Để an tâm hơn trong quá trình vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp được đảm bảo, thì bảo hiểm bưu điện sẽ cũng cấp đến khách hàng giải pháp tối ưu để đảm bảo về mặt tài chính cho khách hàng khi có tổn thất xảy ra.

THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

 • Hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam
 • Vỏ container vận chuyển trong lãnh thổ Việt NamVỏ container vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

PHẠM VI BẢO HIỂM

 • Cháy hoặc nổ;
 • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;
 • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;
 • Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;
 • Phương tiện chở hàng mất tích;
 • Hy sinh tổn thất chung.

LOẠI TRỪ

 • Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác;
 • Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự;
 • Hành động xấu cố ý hay hành vi phạm pháp của người được bảo hiểm hay người làm công cho họ;
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hóa được bảo hiểm;
 • Xếp hàng quá tải đối với hàng chở nguyên chuyến;
 • Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển;
 • Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển;
 • Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông;
 • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm;
 • Hàng hoá bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm;
 • Hàng hoá chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG