TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Khách hàng là đối tượng – Không có xung đột lợi ích

Đội ngũ PTI cam kết cung cấp dịch vụ dựa trên nhu cầu dích thực của khách hàng, không có xung đột lợi ích và đảm bảo nguyên tắc
“Thấu hiểu – Đồng hành – Phù hợp”

PTI Healthcare Bảo vệ sức khỏe

Cung cấp giải pháp các gói bảo hiểm bảo vệ sức khỏe
toàn diện cho khách hàng ở mọi lứa tuổi và điều kiện
tiếp cận theo năng lực tài chính của mỗi cá nhân

PTI Wealthcare  Bảo an thịnh vượng

Cung cấp giải pháp các gói bảo hiểm đáp ứng nhu cầu đặc biệt và bảo vệ tài sản của khách hàng

PTI Roadcare Bảo vệ giao thông

Cung cấp giải pháp các gói bảo hiểm bảo vệ tính mạng
và tài sản của khách hàng khi tham gia giao thông

PTI Lifecare – Bảo an cuộc sống

Cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính an sinh toàn diện
và trọn đời cho khách hàng

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH CỦA PTI

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG VỀ PTI PHÚ MỸ HƯNG

  • Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh kinh doanh bảo hiểm, PTI Phú Mỹ Hưng tự hào là dơn vị tiên phong đương đầu với những khó khăn và thách thức của thị trường.
  • Trong giai đoạn dịch Covid-19 đang hoành hành thì PTI Phú Mỹ Hưng vẫn không trùng bước, mà còn thành công vang dội hơn với những con số ấn tượng:

TOP 2

Doanh thu bảo hiểm XCG

250 TỶ

Doanh thu 2020

2020

Xuất sắc toàn diện